സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ ഗെയിംസ് തയ്ക്വാണ്ടോ മത്സരത്തില്‍ ജൂനിയർ വിഭാഗം പെണ്‍കുട്ടികളില്‍ 52 കിലോയില്‍ താഴെ വിഭാഗത്തില്‍ എസ്.ദേവനന്ദന വെള്ളി നേടി.

സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ ഗെയിംസ് തയ്ക്വാണ്ടോ മത്സരത്തില്‍ ജൂനിയർ വിഭാഗം പെണ്‍കുട്ടികളില്‍ 52 കിലോയില്‍ താഴെ വിഭാഗത്തില്‍ എസ്.ദേവനന്ദന വെള്ളി നേടി. എസ്.ദേവനന്ദന (കിളിയന്തറ സെന്റ് തോമസ് എച്ച്എസ്എസ് വിദ്യാര്‍ഥിയും പേരട്ടയിലെ തയ്ക്വാണ്ടോ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഏറത്ത് സുരേഷ്-രാജി ദമ്പതികളുടെ മകളുമാണ്)

Leave A Reply

Your email address will not be published.